Cari Arti Kata

Tag: kaji

ulang kaji

Pengertian ulang kaji adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? ulang kaji kajian semula (kembali); Definisi ?

uji kaji

Pengertian uji kaji adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? uji kaji ujian atau penyelidikan utk mengetahui atau memastikan sesuatu percubaan, eksperimen: ~ sains; Definisi ?

penguji kaji

Pengertian penguji kaji adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? penguji kaji orang yg melakukan uji kaji. Definisi ?

menguji kaji

Pengertian menguji kaji adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? menguji kaji melakukan uji kaji, mengeksperimenkan; Definisi ?

mengulang kaji

Pengertian mengulang kaji adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? mengulang kaji 1. mengulangi kajian, mengkaji semula, mempelajari kembali: kamu hendaklah ~ pelajaran kamu dgn memakai buku-buku panduan yg lain; 2. ki meneliti kembali, memeriksai kembali: kedua-duanya telah ~ perhubungan antara kedua-dua buah negeri; ~ dasar luar negara. Definisi ?

sukar kaji pada orang alim

Pengertian sukar kaji pada orang alim adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? sukar kaji pada orang alim : [pb] orang pandai biasanya baru mau memutuskan suatu persoalan apabila sudah dipertimbangkan dalam-dalam; orang kaya baru mau mengeluarkan uang kalau ada untungnya Definisi ?

putus kaji

Pengertian putus kaji adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? putus kaji : sudah diambil ketetapan, tidak dapat berubah lagi Definisi ?

kaji optik

Pengertian kaji optik adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? kaji optik pengkajian mengenai penglihatan dan cahaya, (ilmu) optik. Definisi ?

kaji penyakit

Pengertian kaji penyakit adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? kaji penyakit pengkajian penyakit-penyakit (tubuh dll), patologi. Definisi ?

kaji purba

Pengertian kaji purba adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? kaji purba pengkajian mengenai benda-benda purba terutama dr zaman prasejarah, arkeologi. Definisi ?

Laman Berikutnya »