Cari Arti Kata

Tag: zuhud

zuhud

Pengertian zuhud adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? zuhud : zu.hud[Ar n] perihal meninggalkan keduniawian; pertapaan Malaysia (Dewan) ? zuhud Ar (bkn seseorang) soleh hidupnya dan tidak dikuasai oleh kemewahan dan keseronokan dunia; Definisi ? zuhud : hal meninggalkan keduniaan / mementingkan ibadah untuk kehidupan akhirat.