Tag: Z . U . L

zulfikar

Pengertian zulfikar adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? zulfikar : zul.fi.kar[n] pedang milik Nabi Muhammad saw. yang dirampasnya dari tangan musuh dalam Perang Badar Definisi ?

Zulkaidah

Pengertian Zulkaidah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? Zulkaidah : Zul.ka.i.dah[n] bulan ke-11 tahun Hijriah (30 hari) Definisi ?

Zulu

Pengertian Zulu adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? Zulu : Zu.lu[n] nama suku bangsa (dan bahasanya) di Afrika Selatan Definisi ?

Zulhijah

Pengertian Zulhijah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? Zulhijah : Zul.hi.jah[n] bulan ke-12 tahun Hijriah (29 hari) Malaysia (Dewan) ? Zulhijah Ar bulan ke-12 (mengikut perhitungan tahun Hijrah). Definisi ? Zulhijah : kb, bulan arab ke-12.

Zulkaedah

Pengertian Zulkaedah adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? Zulkaedah (zulkaédah) Ar bulan yg kesebelas (mengikut perhitungan tahun Hijrah). Definisi ? Zulkaedah : kb, bulan arab ke-11.

zulmat

Pengertian zulmat adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? zulmat : zul.mat[Ar n] kegelapan; tempat gelap; keadaan gelap Malaysia (Dewan) ? zulmat Ar 1. gelap (kerana ribut), kegelapan; 2. keadaan sesat tanpa hidayah. Definisi ? zulmat : kk, kegelapan, keadaan gelap.

zulu

Pengertian zulu adalah: Subjek Definisi Satelit Meteorologi (idhamchalid78.blogspot.com) ? zulu : Digunakan untuk menunjukkan waktu jam yang sama pada GMT dan UTC. (lihat : Greenwich Mean Time (GMT), atau Coordinated Universal Time (UTC). Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? zulu : zu.lu[n] kode huruf Z yang digunakan untuk berkomunikasi (mengirim berita) melalui radio Definisi ? zulu : kb, kode huruf Z yang digunakan untuk mengirim berita melalui radio.