Tag: yard throughput

yard throughput – (Kelautan)

Pengertian yard throughput adalah: Subjek Definisi Pelabuhan dan Bongkar Muat ? yard throughput : Jumlah bongkar/muat komoditas atau petikemas melalui suatu lapangan (yard) untuk masa periode tertentu. Definisi ?