Cari Arti Kata

Tag: ubah

ubah ansur

Pengertian ubah ansur adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? ubah ansur ark evolusi. Definisi ?

ubah bentuk

Pengertian ubah bentuk adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ubah bentuk : ubah ben.tuk[v] meng.u.bah ben.tuk v membuat bentuk berubah Definisi ?

ubah suai

Pengertian ubah suai adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ubah suai : ubah su.ai, meng.u.bah.su.ai.kan v menjadikan sesuatu berubah supaya sesuai dengan kehendak (keperluan dsb) Malaysia (Dewan) ? ubah suai; mengubah suai membuat perubahan dsb pd sesuatu supaya menjadi sesuai dgn sesuatu keadaan (keperluan, kegunaan, dsb): ~ bangunan lama; ~ sistem dan kaedah lama […]

ubah suaian

Pengertian ubah suaian adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ubah suaian : ubah su.ai.an[n] hasil mengubahsuaikan Malaysia (Dewan) ? ubah suaian sesuatu yg telah diubah suai, hasil drpd mengubah suai; Definisi ?

boleh ubah

Pengertian boleh ubah adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? boleh ubah; : pemboleh ubah sesuatu faktor (unsur, ciri, angka, dsb) yg tidak tetap (yg perlu diambil kira dlm sesuatu perhitungan), variabel. Definisi ?

meminjam ubah

Pengertian meminjam ubah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? meminjam ubah : me.min.jam ubah[Ling] peminjaman atau pinjaman kata atau frasa dari bahasa lain dengan mengubah bentuk fonologinya sehingga dikira merupakan sumber asli Definisi ?

bintang ubah

Pengertian bintang ubah adalah: Subjek Definisi Astronomi ? bintang ubah : Bintang yang keluaran cahayanya berubah. Beberapa bintang itu ukurannya berubah seperti Variabel Cepheid, tetapi lainnya adalah bintang ganda dekat yang secara berkala saling menghalangi (pasangan pemudar). Di tahun 1975 tercatat dalam katalog galaksi kita lebih kurang 25.000 bintang ubah. Definisi ?

ubah

Pengertian ubah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ubah : [v] , ber.u.bah v (1) menjadi lain (berbeda) dari semula: wajahnya agak ~ ketika dirasanya sambutanku tidak begitu hangat; dunia rupanya sudah ~ , wanita sekarang berambut pendek; (2) bertukar (beralih, berganti) menjadi sesuatu yang lain: ia bersemadi, lalu badannya ~ menjadi raksasa; paham […]