Cari Arti Kata

Tag: U . B . A

ubahan hidrotermal

Pengertian ubahan hidrotermal adalah: Subjek Definisi Eksplorasi Mineral dan Batubara ? ubahan hidrotermal – hydrothermal alteration : ubahan diakibatkan oleh proses hidrotermal, misalnya. serpentinisasi, kloritisasi (Sumber : putracelebespapua.blogspot.com) Definisi ?

uba rampe

Pengertian uba rampe adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? uba rampé : piranti, alat-alat (menguaktabirsejarah.blogspot.co.id — Dr. Purwadi, M.Hum — Eko Priyo Purnomo, SIP) Definisi ?

ubah ansur

Pengertian ubah ansur adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? ubah ansur ark evolusi. Definisi ?

ubai

Pengertian ubai adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? ubai ; ~ itik = ubai-ubai sj tumbuhan (herba), daun balam, gubai, pokok kedudu paya, rubai, Pouzolzia zeylanica. Definisi ?

ubat-ubatan

Pengertian ubat-ubatan adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? ubat-ubatan 1. bermacam-macam ubat: ~ bomoh itu telah hilang kemanjurannya;2 . ramuan utk membuat ubat; Definisi ?

ubatan

Pengertian ubatan adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? ubatan jampi-jampi, guna-guna, mantera, sihir: adapun Pawang Gajah itu tahu hikmat dan ~, dan ada ia menaruh jin; orang ~ orang yg pandai menjampi (mempergunakan sihir, guna-guna, dsb): ada seorang ~ dapat ia menjadikan dirinya segala rupa; Definisi ?

ubat

Pengertian ubat adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ubat : Lihat obat. ubat : ubat, uba.tanLihat hobat(an). Malaysia (Dewan) ? ubat I 1. benda yg digunakan (dimakan, disapukan, dll) utk menyembuhkan penyakit atau menyihatkan badan: jangan makan apa-apa ~ yg lain, melainkan jika disuruh oleh doktor; ahli ~ orang yg mahir dlm (membuat) ubat; […]

ubaya

Pengertian ubaya adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ubaya : uba.yaLihat hubaya. Malaysia (Dewan) ? ubaya  ® hubaya-hubaya. Bahasa Sansekerta ? ubaya : janji, prasetia (menguaktabirsejarah.blogspot.co.id — Dr. Purwadi, M.Hum — Eko Priyo Purnomo, SIP) Definisi ?

uba

Pengertian uba adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? uba : [ark n] pasu untuk mengendapkan bubur sagu Malaysia (Dewan) ? uba ark sj pasu utk (mengendapkan bubur sagu). Definisi ?

ubah bentuk

Pengertian ubah bentuk adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? ubah bentuk : ubah ben.tuk[v] meng.u.bah ben.tuk v membuat bentuk berubah Definisi ?

Laman Berikutnya »