Cari Arti Kata

Tag: tohok

tohok lembing ke semak

Pengertian tohok lembing ke semak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tohok lembing ke semak : [pb] (perbuatan yg) sia-sia Definisi ?

tohok raja tidak dapat dielakkan

Pengertian tohok raja tidak dapat dielakkan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tohok raja tidak dapat dielakkan : [pb] sukar menolak kehendak orang yang berkuasa Definisi ?

tohok tunggang ke buruh

Pengertian tohok tunggang ke buruh adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tohok tunggang ke buruh (ke bawah) : [pb] mudah mencelakakan orang yang di bawah perintahnya; — telak tusukan yang benar-benar mengenai sasaran: manajer perusahaan yang masih muda itu kena — telak Definisi ?

dahulu sorak kemudian tohok

Pengertian dahulu sorak kemudian tohok adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? dahulu sorak kemudian tohok : [pb] menggembar-gemborkan sesuatu yang belum terjadi (belum terbukti) Definisi ?

bintang tohok

Pengertian bintang tohok adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bintang tohok : gugus bintang yang berbentuk spt salib di sebelah selatan; bintang pari Definisi ?

tohok

Pengertian tohok adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tohok : to.hok[n] (1) tempuling yang diberi tali; (2) tusukan tombak (tempuling dsb) miring dengan arah ke bawah [n] nama gugus bintang yang berbentuk seperti salib di sebelah selatan; bintang pari Malaysia (Dewan) ? tohok I 1 . sj tombak (tempuling) yg dibubuh tali; 2 . tusukan tombak yg miring dan arah ke bawah; ~ tunggang ke baruh (bawah) prb, Mn mudah mencelakakan orang yg di […]