Tag: tindih

tindih suara

Pengertian tindih suara adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tindih suara : pengalihan suara dari pita atau rekaman ke pita atau piringan rekaman lain; menindih suara dalam film Definisi ?

wilayah tumpang tindih

Pengertian wilayah tumpang tindih adalah: Subjek Definisi Pertambangan (Tambang) ? wilayah tumpang tindih ( overlapping area ) : Wilayah usaha pertambangan bahan galian batubara yang bertindihan dengan wilayah usaha pertambangan bahan galian lainnya, atau sebaliknya Definisi ?

kelim tindih kasih

Pengertian kelim tindih kasih adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kelim tindih kasih : kelim yang dilipatkan dua kali Definisi ?

tumpang tindih

Pengertian tumpang tindih adalah: Subjek Definisi Geologi ? tumpang tindih : keadaan diman suatu wilayah sebagian atau seluruhnya berada didalam wilayah/kawasan atau hak-hak atas tanah lainnya seperti wilayah izin pertambangan bahan galian lain, kawasan kehutanan, perkebunan, transmigrasi, pemukiman, perhubungan dan sebagainya. Definisi ?

tindih

Pengertian tindih adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tindih : tin.dih[v ] tekan; himpit Malaysia (Dewan) ? tindih; bertindih 1. bersusun yg satu di atas yg lain, berlapis-lapis: beberapa fail tersusun bertindih-tindih di atas gerobok; ~ bangkai (mayat) bangkai (mayat) bertimbun-timbun; ~ bersusun bertompok bersusun-susun; ~ riba (dgn) = ~ paha (dgn) duduk berdekatan (berdampingan) dgn; jatuh ~ jatuh yg satu menghempap (menimpa) yg lain; 2 . berasak-asak, berdekat-dekat, rapat-rapat (penuh sesak): berkampunglah segala […]