Tag: tersembunyi-sembunyi

tersembunyi-sembunyi

Pengertian tersembunyi-sembunyi adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? tersembunyi-sembunyi dgn diam-diam (berselindung), tersorok-sorok; Definisi ?