Tag: terjumpa

terjumpa

Pengertian terjumpa adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? terjumpa menjumpai sesuatu secara kebetulan (tidak sengaja): kalau ~ benda-benda ganjil, jangan sekali-kali engkau ambil; Bahasa Indonesia (KBBI) ? terjumpa : ter.jum.pa[v] dijumpai; ditemui; terdapat: dicari tiada ~ Definisi ?