Tag: tengadah

tunduk tengadah

Pengertian tunduk tengadah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tunduk tengadah : [ki] berpikir dalam-dalam Definisi ?

sudah terantuk baru tengadah

Pengertian sudah terantuk baru tengadah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? sudah terantuk baru tengadah : sudah ter.an.tuk baru tengadah[pb] sesudah merugi (menderita kecelakaan) baru sadar Definisi ?

tengadah

Pengertian tengadah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tengadah : te.nga.dah[v] (1) melihat ke atas; memandang ke atas; (2) ki berpikir dalam-dalam; bekerja keras Malaysia (Dewan) ? tengadah memandang ke atas, lwn tunduk: kemudian ~ ia ke langit; tunduk ~ a) sebentar tunduk sebentar memandang ke atas; b) berfikir dgn sungguh-sungguh, bekerja dgn tekun; Definisi ? tengadah : kk, menghadap ke atas, mendongak, melihat ke atas.