Tag: tataayat

tataayat

Pengertian tataayat adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? tataayat ilmu mengenai susunan kata dlm ayat, sintaksis. Definisi ?