Tag: T . O . H

tohmah

Pengertian tohmah adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? tohmah = tohmahan tuduhan yg berdasarkan syak wasangka, tuduhan yg melulu: dia tidak terlepas drpd ~ mereka; Definisi ?

toh

Pengertian toh adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? toh : [Jw n] noda hitam atau hitam kemerah-merahan pada kulit (biasanya sudah ada sejak lahir) [p] kata afektif sebagai penguat maksud: walaupun begitu, Tuan — harus hadir; biarpun ia tidak bekerja, gajinya — dibayar juga Malaysia (Dewan) ? toh I Jk titik atau cacat pd kulit (hitam atau kemerah-merahan warnanya).toh II IB, bp kata utk menguatkan maksud (kadang-kadang sama ertinya dgn namun): lihatlah mereka ~ […]

tohok lembing ke semak

Pengertian tohok lembing ke semak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tohok lembing ke semak : [pb] (perbuatan yg) sia-sia Definisi ?

tohok raja tidak dapat dielakkan

Pengertian tohok raja tidak dapat dielakkan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tohok raja tidak dapat dielakkan : [pb] sukar menolak kehendak orang yang berkuasa Definisi ?

tohok tunggang ke buruh

Pengertian tohok tunggang ke buruh adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tohok tunggang ke buruh (ke bawah) : [pb] mudah mencelakakan orang yang di bawah perintahnya; — telak tusukan yang benar-benar mengenai sasaran: manajer perusahaan yang masih muda itu kena — telak Definisi ?

tohor

Pengertian tohor adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tohor : to.hor[a] (1) dangkal; dangkar; (2) hampir kering (tidak berair karena ditimba dsb); (3) ki habis (tt uang dsb) lihat kapur Malaysia (Dewan) ? tohor 1 . tidak dalam, cangkat, tohor, dangkal: sungai yg ~; 2 . Mn tidak berair kerana ditimba dll, hampir kering; 3 . Mn habis (wang dll); kapur ~ kapur hidup; ~-~ sealahan prb tiap-tiap kerja itu hendaklah diselesaikan satu-satu (selesai […]

tohok

Pengertian tohok adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tohok : to.hok[n] (1) tempuling yang diberi tali; (2) tusukan tombak (tempuling dsb) miring dengan arah ke bawah [n] nama gugus bintang yang berbentuk seperti salib di sebelah selatan; bintang pari Malaysia (Dewan) ? tohok I 1 . sj tombak (tempuling) yg dibubuh tali; 2 . tusukan tombak yg miring dan arah ke bawah; ~ tunggang ke baruh (bawah) prb, Mn mudah mencelakakan orang yg di […]