Cari Arti Kata

Tag: SP2B BLU

SP2B BLU

Pengertian SP2B BLU adalah: Subjek Definisi Perbendaharaan ? SP2B BLU : Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU : Surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan danlatau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU. Definisi ?