Tag: sewu

nuwun sewu

Pengertian nuwun sewu adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? nuwun sewu : permisi, maaf Definisi ?

nuhun sewu

Pengertian nuhun sewu adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? nuhun sewu : permisi, maaf Definisi ?

nyuwun sewu

Pengertian nyuwun sewu adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? nyuwun sewu : minta maaf Bahasa Sansekerta ? nyuwun sèwu : mohon seribu maaf; Definisi ?

punten ndalem sewu

Pengertian punten ndalem sewu adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? punten ndalem sewu : mohon maaf sebesar-besarnya Definisi ?

punten dalem sewu

Pengertian punten dalem sewu adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? punten dalem sewu : maaf tidak mengerti Definisi ?

gerbang sewu

Pengertian gerbang sewu adalah: Subjek Definisi Keluarga Berencana (KB) ? gerbang sewu : Gerakan Pembangunan Seribu Rupiah ini merupakan gerakan yang diprakarsai oleh Putra Jawa kedudukan Sumatera (Puja Kesuma) di Langkat, dalam upaya Taskin, dihimpun melalui organisasi Puja Kesuma dengan mengumpulkan seribu setiap bulan oleh Puja Kesuma Definisi ?

sewu

Pengertian sewu adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? sewu : seribu; Bahasa Indonesia (KBBI) ? sewu : se.wu[Jw n] seribu Malaysia (Dewan) ? sewu (séwu) Jw seribu. Bahasa Sansekerta ? sèwu : seribu (menguaktabirsejarah.blogspot.co.id — Dr. Purwadi, M.Hum — Eko Priyo Purnomo, SIP) Definisi ? sewu : kb, seribu.