Cari Arti Kata

Tag: sarana

prasarana dan sarana

Pengertian prasarana dan sarana adalah: Subjek Definisi Sistem Informasi Penataan Kawasan ? prasarana dan sarana : Prasarana dan sarana adalah bangunan fisik yang terkait dengan kepentingan umum dan keselamatan umum, seperti prasarana dan sarana perhubungan, prasarana dan sarana sumber daya air, prasarana dan sarana permukiman, serta prasarana dan sarana lainnya. Definisi ?

sarana kereta api

Pengertian sarana kereta api adalah: Subjek Definisi Perhubungan Darat ? sarana kereta api : �Segala sesuatu yang dapat bergerak di jalan rel. (KM.81 / 2000) Definisi ?

sarana perkeretaapian

Pengertian sarana perkeretaapian adalah: Subjek Definisi Perkeretaapian ? sarana perkeretaapian : Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. (UU. 23-2007) (kereta-api.co.id) Definisi ?

pejabat daerah urusan sarana

Pengertian pejabat daerah urusan sarana adalah: Subjek Definisi Perkeretaapian ? pejabat daerah urusan sarana : yang selanjutnya disebut JPTD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas ketersediaan dan keandalan sarana di daerah. (PD 8C) (kereta-api.co.id) Definisi ?

pejabat pusat urusan penjagaan aset sarana

Pengertian pejabat pusat urusan penjagaan aset sarana adalah: Subjek Definisi Perkeretaapian ? pejabat pusat urusan penjagaan aset sarana : yang selanjutnya disebut JPR adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penjagaan, aset sarana di pusat. (PD 8C) (kereta-api.co.id) Definisi ?

awak sarana perkeretaapian

Pengertian awak sarana perkeretaapian adalah: Subjek Definisi Perkeretaapian ? awak sarana perkeretaapian : adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan kereta api. (UU. 23-2007) (kereta-api.co.id) Definisi ?

sarana pelayanan kesehatan

Pengertian sarana pelayanan kesehatan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? sarana pelayanan kesehatan : sarana yang menyediakan bentuk pelayanan yang sifatnya lebih luas daripada bidang klinik, bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif Definisi ?

sarana pelayanan medis

Pengertian sarana pelayanan medis adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? sarana pelayanan medis : sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis, dalam bidang diagnostik, dan/atau rawat inap Definisi ?

sarana CTPS

Pengertian sarana CTPS adalah: Subjek Definisi AMPL (bandungkab.go.id) ? sarana CTPS : Sarana untuk melakukan perilaku cuci tangan pakai sabun yang dilengkapi dengan sarana air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah Definisi ?

sarana lingkungan permukiman

Pengertian sarana lingkungan permukiman adalah: Subjek Definisi Planologi ? sarana lingkungan permukiman : Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. satuan lingkungan permukiman : Kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang berstruktur. Definisi ?

Laman Berikutnya »