Tag: sambungan susut

sambungan susut

Pengertian sambungan susut adalah: Subjek Definisi Teknik Sipil ? sambungan susut (contraction joint) : jenis sambungan melintang yang dibuat dengan maksud untuk mengendalikan retak susut beton, serta membatasi pengaruh tegangan lenting yang timbul pada pelat akibat pengaruh perubahan temperatur dan kelembaban. Jarak antara tiap sambungan susut, umumnya dibuat sama. (asat.staff.umy.ac.id) Definisi ?