Cari Arti Kata

Tag: reka

reka bentuk

Pengertian reka bentuk adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? reka bentuk : re.ka ben.tuk[n] rancangan gambar; desain Malaysia (Dewan) ? reka bentuk (réka bentuk) rancangan (corak, bentuk, dsb) yg menunjukkan susunan, struktur atau aspek-aspek sesuatu (binaan dsb): pengetahuannya tentang penerbangan dibuktikan oleh ~ kapal terbangnya yg pertama; Definisi ?

reka cipta

Pengertian reka cipta adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? reka cipta : re.ka cip.ta[n] penciptaan (perancangan) sesuatu yang sebelumnya tidak ada; invensi Malaysia (Dewan) ? reka cipta (réka cipta) barang yg pertama kali dicipta, ciptaan baharu; Definisi ?

reka pangan

Pengertian reka pangan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? reka pangan : re.ka pa.ngan[n] pengarahan teknik pengolahan pangan; penemuan baru cara pengolahan bahan makanan Definisi ?

reka

Pengertian reka adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? reka : re.ka/rEka/, me.re.ka v (1) menyusun (mengatur, mengarang) baik-baik: ~ sajak yang elok bentuknya dan dalam isinya; (2) mencari akal (ikhtiar, daya upaya): ia tidak jemu-jemunya ~ jalan yang manakah yang harus ditempuhnya kelak; (3) memikirkan (sesuatu); merancang; merencanakan: ~ undang-undang baru untuk menggantikan undangundang […]