Cari Arti Kata

Tag: rakah

rakah

Pengertian rakah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? rakah : ra.kah, me.ra.kah a tertawa terbahak-bahak (terkakak-kakak) Malaysia (Dewan) ? rakah; merakah = gelak ~ ketawa terkakah-kakah (terdekah-dekah); ® dekah. Definisi ? rakah, merakah : ks, tertawa gelak-gelak, tertawa terbahak-bahak.