Cari Arti Kata

Tag: radikal

radikal asam

Pengertian radikal asam adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? radikal asam : [Kim] gugus atom dalam molekul asam yang dapat mengambil bagian dalam reaksi sebagai satuan (isinya tidak berubah selama reaksi) Definisi ?

radikal organik

Pengertian radikal organik adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? radikal organik : [Kim] gugus atom takjenuh yang memberikan sifat khusus pada senyawa yang mengandungnya atau yang tetap tidak berubah pada deret reaksi Definisi ?

pembedahan radikal

Pengertian pembedahan radikal adalah: Subjek Definisi Dunia Medis ? pembedahan radikal : tindakan operasi untuk mengambil jaringan yang sakit beserta penyebaran lokal di sekelilingnya termasuk jaringan getah bening Definisi ?

sikap politik radikal

Pengertian sikap politik radikal adalah: Subjek Definisi Politik (arti & contoh)? sikap politik radikal : sikap seseorang yang menghendaki perubahan secara cepat, dengan jalan kekerasan dan merubah semua tatanan secara mendasar dan menyeluruh Definisi ?

radikal bebas

Pengertian radikal bebas adalah: Subjek Definisi Kimia ? radikal bebas : Gugus atom bukan ion dengan ciri adanya elektron yang tidak berpasangan. Radiokimia (ruanganhijau.blogspot.co.id) ? radikal bebas : Sebuah zat dengan satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? free radical : radikal bebas : Gugus atom yang mempunyai elektron bebas, bersifat sangat reaktif dan bereaksi cepat dengan zat lain seperti oksigen; contohnya radikal metil (CH3). (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

radikal

Pengertian radikal adalah: Subjek Definisi Sejarah ? radikal : adalah kemajuan dalam berpikir dan bertindak untuk menuntut perubahan. Politik (arti & contoh)? radikal : cecara mendasar, amat keras dalam menuntut suatu perubahan Matematika ? radikal : pernyataan berbentuk nva yang berati akar pangkat n bilangan a. Bilangan positif n adalah indeks dari radikal dan bilangan a adalah radikan. Apabila n = 2, maka indeks dihilangkan. IPS / Ilmu Pengetahuan Sosial ? radikal : sangat keras […]