Tag: peribahasa

kamus peribahasa

Pengertian kamus peribahasa adalah: Subjek Definisi Bagian Kamus dan Jenis Kamus ? kamus peribahasa : menerangkan makna peribahasa Definisi ?

peribahasa

Pengertian peribahasa adalah: Subjek Definisi Linguistik ? peribahasa : Kalimat lengkap yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan dengan mengambil perbandingan dengan alam sekitar. Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? peribahasa : pe.ri.ba.ha.sa[n] (1) kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu (dalam peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, perumpamaan); (2) ungkapan atau kalimat ringkas padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku Malaysia (Dewan) ? peribahasa ayat atau kelompok […]