Tag: penyakitan

penyakitan

Pengertian penyakitan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? penyakitan : pe.nya.kit.an[a] sakit-sakit selalu; selalu menderita penyakit: sesudah tua, ia — Malaysia (Dewan) ? penyakitan, berpenyakitan selalu sakit-sakit, selalu menghidap penyakit, sentiasa dihinggapi penyakit: anak yg berpenyakitan dan tidak cerdas dan cerdik; Definisi ?