Tag: penyabotan

penyabotan

Pengertian penyabotan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? penyabotan : pe.nya.bot.an[n] proses, cara, perbuatan menyabot; sabotase Malaysia (Dewan) ? penyabotan perbuatan menyabot; Definisi ?