Cari Arti Kata

Tag: penasihat

penasihat hukum

Pengertian penasihat hukum adalah: Subjek Definisi Peradilan (translationpapersbali.com) ? penasihat hukum (legal advisor) : adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Definisi ?

penasihat

Pengertian penasihat adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? penasihat : pe.na.si.hat[n] orang yang memberi nasihat dan saran; orang yang menasihati: dalam kepanitiaan itu ia diangkat sebagai ~ Malaysia (Dewan) ? penasihat : orang yg memberi nasihat (tunjuk ajar dll); ~ ekonomi penasihat tentang pelbagai hal yg berkaitan dgn soal ekonomi; ~ kerjaya penasihat tentang […]

dewan penasihat

Pengertian dewan penasihat adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? dewan penasihat : dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran Definisi ?

badan penasihat

Pengertian badan penasihat adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? badan penasihat : panitia yang diangkat untuk memberikan nasihat tentang suatu hal Definisi ?