Tag: pembina

pembantu pembina

Pengertian pembantu pembina adalah: Subjek Definisi Kepramukaan ? pembantu pembina : Sebutan untuk para pembantu Pembina dalam mendidik Kepramukaan. Definisi ?

pembina gudep

Pengertian pembina gudep adalah: Subjek Definisi Kepramukaan ? pembina gudep : Pengelola Gugusdepan yang dipilih dalam Musyawarah gugusdepan. Definisi ?

pembina satuan

Pengertian pembina satuan adalah: Subjek Definisi Kepramukaan ? pembina satuan : Pembina yang mendidik sesuai dengan golongan usia didik (Siaga / Penggalang dll); Pembina dalam satuan Pramuka (Perindukan / Pasukan / Ambalan / Racana) Definisi ?

pembina jalan

Pengertian pembina jalan adalah: Subjek Definisi Teknik Sipil ? pembina jalan : instansi atau pejabat atau badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan pembina jalan : institusi yang bertanggung jawab atas kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan dalam bidang jalan (asat.staff.umy.ac.id) Definisi ?

pembina fungsi

Pengertian pembina fungsi adalah: Subjek Definisi Militer ? pembina fungsi : Badan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan fungsi dalam TNI AD. Definisi ?

pembina latihan

Pengertian pembina latihan adalah: Subjek Definisi Militer ? pembina latihan : Seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, menyusun, membangun, mengembangkan, mengerahkan, menggunakan, serta mengendalikan segala sumber daya latihan dengan baik, tertib, teratur, rapih, dan seksama menurut program pelaksanaan guna mencapai tujuan dan sasaran latihan. Definisi ?

pembina sistem informasi

Pengertian pembina sistem informasi adalah: Subjek Definisi Militer ? pembina sistem informasi : Sub unit organisasi TNI AD yang bertugas menyelenggarakan pembinaan sistem informasi. Definisi ?

dewan pembina doktrin

Pengertian dewan pembina doktrin adalah: Subjek Definisi Militer ? dewan pembina doktrin : Suatu forum di lingkungan TNI AD, diketuai oleh Dankodiklat TNI AD yang dibentuk oleh Kasad, terdiri dari pejabat di lingkungan Staf Umum Angkatan Darat, Kodiklat TNI AD dan Pus/Cab/Fung terkait yang bertugas mengevaluasi dan memberikan saran penyempurnaan doktrin di lingkungan TNI AD dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan dan fungsi TNI AD yang lebih baik. Dewan doktrin terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak […]

pembina

Pengertian pembina adalah: Subjek Definisi Kepramukaan ? pembina : Sebutan untuk Pendidik dalam Gerakan Pramuka. Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? pembina : pem.bi.na[n] orang yang membina; alat untuk membina; pembangun Malaysia (Dewan) ? pembina : orang (syarikat dll) yg membina (mendirikan, membangunkan, dsb) sesuatu: ~ bangunan; ~ negara. Definisi ? Sinonim pembina n pengajar, pembimbing, pencipta, pengarah, pengasuh, penggalang, penggerak, penjalin, penyelenggara;

pejabat pembina kepegawaian

Pengertian pejabat pembina kepegawaian adalah: Subjek Definisi Kepegawaian ? pejabat pembina kepegawaian : Yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian adalah pimpinan departemen/lembaga pemerintah non departemen/kesekretariatan lembaga tinggi negara/daerah provinsi/daerah kabupater/daerah kota yang diberi delegasi sebagian wewenang Presiden untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pangertian tersebut terdapat dua pejabat pembina kepegawaian, yaitu pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah contoh : Menteri yang […]

Laman Berikutnya »