Tag: pelahau

pelahau

Pengertian pelahau adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? pelahau Pr, Kd; terpelahau terlepas (peluang dll), kecewa, hampa. Definisi ?