Tag: P . E . M

pemberitahuan ekspor barang – (Kelautan)

Pengertian pemberitahuan ekspor barang adalah: Subjek Definisi EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) ? pemberitahuan ekspor barang : Dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang. PEB dibuat oleh eksportir atau kuasanya dengan menggunakan software PEB secara online. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan PEB ini. PEB diajukan untuk memperoleh respon Nota Persetujuan Ekspor (NPE). Barulah kemudian NPE digunakan sebagai surat jalan untuk memasukkan barang ekspor ke kawasan […]

pemanduan – (Kelautan)

Pengertian pemanduan adalah: Subjek Definisi Pelabuhan dan Bongkar Muat ? pemanduan : adalah kegaitan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan Definisi ?

pembuangan tinta – (Teknologi Informasi)

Pengertian pembuangan tinta adalah: Subjek Definisi Printer Inkjet (astonprinters.blogspot.com) ? pembuangan tinta : Tempat pembuangan tinta yang merupakan hasil dari proses cetak (astonprinters.blogspot.com) Definisi ?

Laman Berikutnya »