Tag: N . U . K

nuklir rantai reaksi

Pengertian nuklir rantai reaksi adalah: Subjek Definisi Radiokimia (ruanganhijau.blogspot.co.id) ? nuklir rantai reaksi : Urutan mandiri reaksi fisi nuklir. Definisi ?

nuklear

Pengertian nuklear adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? nuklear : (nukléar) berkaitan dgn nukleus atom; peperangan ~ peperangan yg memakai senjata dgn tenaga atom; senjata ~ senjata yg menggunakan tenaga atom. Definisi ?

nukleogenesis

Pengertian nukleogenesis adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? nukleogenesis : (nukléogénésis) (Fiz) proses pembentukan nukleus dlm alam tabii secara hipotesis. Definisi ?

nukleonik

Pengertian nukleonik adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? nukleonik : (nukléonik) cabang ilmu sains yg berkaitan dgn penggunaan sains nuklear secara praktik. Definisi ?

nuklid

Pengertian nuklid adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? nuklid : (Fiz) nukleus sesuatu atom yg dicirikan oleh nombor atom, nombor jisim, dan keadaan tenaganya. Definisi ?

nukilan

Pengertian nukilan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? nukilan : nu.kil.an[n] kutipan; tulisan yang dicantumkan pada suatu benda Malaysia (Dewan) ? nukilan : sesuatu yg dipetik (dipungut dll), kutipan, petikan, pungutan: penelitian saya terhadap berbagai-bagai sumber spt ~ sejarah terbitan-terbitan yg berkaitan; Definisi ?

nukleofil

Pengertian nukleofil adalah: Subjek Definisi Kimia ? nukleofil : Pereaksi yang kaya elektron yang akan berikatan kovalen dengan gugus yang kekurangan elektron (elektrofil). Definisi ?

nukleosida

Pengertian nukleosida adalah: Subjek Definisi Kimia ? nukleosida : Suatu N-glikosida, yang tersusun atas basa purina atau pirimidina yang terhubung pada atom karbon anomerik (C-1’) gula pentosa nukleosida : Tersusun dari sebuah gula pentosa (ribosa untuk RNA dan deoksiribosa untuk DNA) yang mengikat basa nitrogen (purin atau pirimidin). nukleotida : Bagian terkecil (monomer) penyusun asam nukleat, merupakan ester fosfat dari nukleosida nukleotida : Ester fosfat dari nukleosida Biokimia ? nukleosida : Senyawa yang terdiri dari […]

nuklide

Pengertian nuklide adalah: Subjek Definisi Kimia ? nuklide : Sebuah atom yang diperbedakan dari atom lain oleh banyaknya proton dan neutron yang dikandungnya Definisi ?

nukula

Pengertian nukula adalah: Subjek Definisi Biologi ? nukula : Tempat arkegonium pada Chara. Definisi ?

Laman Berikutnya »