Tag: menyalini

menyalini

Pengertian menyalini adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? menyalini : me.nya.lini[v] memberi hadiah (seperangkat pakaian) Malaysia (Dewan) ? menyalini, mempersalin, mempersalini sl memberi hadiah atau anugerah (dgn selengkap pakaian): maka dipersalini oleh Raja Iskandar akan Raja Kida Hindi spt pakaian dirinya; utusan hendak bermohon diri, dipersalin oleh ratu Bestari; Definisi ?