Tag: menghamburkan

menghamburkan

Pengertian menghamburkan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? menghamburkan : meng.ham.bur.kan[v] (1) menyebarkan; menaburkan; (2) membuang secara merata; (3) ki memboroskan (uang dsb): ia telah ~ harta peninggalan orang tuanya Malaysia (Dewan) ? menghamburkan melompatkan, menerjunkan: tetak tinggi diendapkan, tetak rendah dihamburkan: ~ kuda melompatkan kuda. menghamburkan 1. menaburkan, menebarkan, menyebar(kan): ia ~ pasir dlm lori ke atas tanah yg sedang ditambak; ~ jala; 2. membuang-buang, memboroskan (wang dll): kerjanya ~ wang sahaja; 3. […]

menghamburkan diri

Pengertian menghamburkan diri adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? menghamburkan diri : meng.ham.bur.kan dirimenerjunkan diri Definisi ?

menghamburkan jala

Pengertian menghamburkan jala adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? menghamburkan jala : meng.ham.bur.kan jalamenebarkan jala Definisi ?

menghamburkan kata

Pengertian menghamburkan kata adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? menghamburkan kata : meng.ham.bur.kan katamengeluarkan kata banyak-banyak Definisi ?

menghamburkan kuda

Pengertian menghamburkan kuda adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? menghamburkan kuda : meng.ham.bur.kan kudamelompatkan kuda Definisi ?