Tag: mengenal

unit kerja penerapan prinsip mengenal nasabah – (Ekonomi / Bisnis)

Pengertian unit kerja penerapan prinsip mengenal nasabah adalah: Subjek Definisi Leksikon Bank Indonesia. (Sumber: istilahbank.blogspot.co.id) ? unit kerja penerapan prinsip mengenal nasabah (UKPN) : Adalah unit kerja dalam organisasi bank umum yang bertugas untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) yang diintrodusir oleh Bank Indonesia untuk dilaksanakan oleh perbankan. Bank yang membentuk UKPN wajib menetapkan UKPN sebagai unit kerja struktural dalam organisasi bank. Dalam pelaksanaan tugasnya UKPN bertanggung jawab langsung dan melapor kepada […]

prinsip mengenal nasabah – (Ekonomi / Bisnis)

Pengertian prinsip mengenal nasabah adalah: Subjek Definisi Leksikon Bank Indonesia. (Sumber: istilahbank.blogspot.co.id) ? prinsip mengenal nasabah (Know your customer/ KYC principles) : Adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini di introdusir oleh Bank Indonesia dalam rangka penerapan Prinsip Kehati-hatian.(4). (Sumber: Bank Indonesia). Definisi ?

mengenal

Pengertian mengenal adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? mengenal : me.nge.nal[v] (1) mengetahui; kenal (akan); tahu (akan): tidak ~ kawan dan lawan; (2) mempunyai rasa: pada umumnya penyakit itu tidak ~ perikemanusiaan Malaysia (Dewan) ? mengenal 1. dapat mengetahui atau mengecamkan rupa seseorang atau sesuatu yg sudah diketahui sebelumnya, mengecam: semasa ia menyamarkan diri itu, tidak seorang pun yg ~nya; 2. kenal atau tahu akan, berhubungan (bergaul, bercakap-cakap) sbg sahabat dgn, berkenalan dgn: sahabatnya […]