Tag: mencabul

mencabul

Pengertian mencabul adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? mencabul : men.ca.bul[v] mencabuli Malaysia (Dewan) ? mencabul, mencabuli 1. menodai, mencemari (kehormatan perempuan dll): maka dicurinya hartanya dan isteri saudagar itu pun dicabulinya; ~ kehormatan (seseorang gadis) menodai atau merosakkan kesucian (seseorang gadis); 2. memperkosa atau melanggar (kedaulatan, hak, dsb): tujuan NATO ditubuhkan ialah utk mempertahankan negeri-negeri utara dan barat Eropah drpd dicabuli oleh Soviet; Definisi ?