Tag: mempunyai

mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja

Pengertian mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja adalah: Subjek Definisi Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) ? mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja : Mereka yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja untuk beberapa alasan selama seminggu yang lalu Definisi ?

mempunyai sifat yang sangat visuil

Pengertian mempunyai sifat yang sangat visuil adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? mempunyai sifat yang sangat visuil : Artinya, hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat. ( tanda yang kelihatan ). Definisi ?

asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat

Pengertian asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat adalah: Subjek Definisi Asas-asas Hukum ? asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (erga omnes) : Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa Definisi ?

anak yang mempunyai masalah

Pengertian anak yang mempunyai masalah adalah: Subjek Definisi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KEMSOS) ? anak yang mempunyai masalah : Anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat. (PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak) Definisi ?

mempunyai

Pengertian mempunyai adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? mempunyai : mem.pu.nyai[v] memiliki; menaruh: perguruan itu ~ lima buah fakultas Malaysia (Dewan) ? mempunyai, mengepunyai ark, mengempunyai ark memiliki, menaruh: fantasi sebenarnya suatu pembawaan yg tidak dipunyai oleh tiap-tiap orang; Pak Kaduk dan Lebai Malang memang merupakan manusia yg dungu tetapi ~ daya berfikir; Definisi ?