Tag: maju

daya maju

Pengertian daya maju adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? daya maju keupayaan utk maju dan berkembang: ~ projek penternakan ikan air tawar itu semakin memberangsangkan Definisi ?

berdaya maju

Pengertian berdaya maju adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? berdaya maju berkemampuan utk maju dan berkembang: seharusnya usahawan bumiputera perlu lebih ~ dan berdaya saing dlm menghadapi dunia perniagaan yg begitu kompetitif dan mencabar. Definisi ?

karang taruna maju

Pengertian karang taruna maju adalah: Subjek Definisi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KEMSOS) ? karang taruna maju : Merupakan gambaran kondisi organisasi dan aktivitas karang taruna yang sudah dapat merencanakan dan melaksanakan program kegiatan secara terarah, konsisten, variatif, kontinyu dan didukung seluruh komponen yang ada di desa/kelurahan setempat kriterianya adalah sekretariat organisasi dan kepengurusan lengkap, program/kegiatannya telah berjalan berkesinambungan, rapat rutin sudah berjalan sesuai jadwal kegiatan pokok, program/kegiatannya dapat menciptakan lapangan kerja, memiliki sarana/prasarana kegiatan UEP, sudah […]

mundur maju

Pengertian mundur maju adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? mundur maju : bergerak (berjalan) mundur dan maju; (2) ki ragu-ragu; tidak tetap hati Definisi ?

maju teknologi

Pengertian maju teknologi adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? maju teknologi : perkembangan di bidang teknologi Definisi ?

alur maju

Pengertian alur maju adalah: Subjek Definisi Linguistik ? alur maju : Alur yang susunan peristiwanya berjalan teratur dari awal hingga akhir cerita. drama ? alur maju : Alur maju disebut juga alur kronologis, alur lurus atau alur progresif. Peristiwa-peristiwa ditampilkan secara kronologis, maju, secara runtut dari awal tahap, tengah hingga akhir. Definisi ?

pertanian maju

Pengertian pertanian maju adalah: Subjek Definisi IPS / Ilmu Pengetahuan Sosial ? pertanian maju : dilakukan penduduk dengan menggunakan peralatan dan cara yang lebih baik. Definisi ?

negara maju

Pengertian negara maju adalah: Subjek Definisi IPS / Ilmu Pengetahuan Sosial ? negara maju : adalah negara yang memiliki karakteristik standar kehidupan penduduk tinggi, tingkat pendapatan perkapita tinggi, pertumbuhan penduduk rendah, mampu menangani masalah kependudukan serta memiliki kondisi perekonomian yang baik. negara maju : Negara yang berkembang dan maju secara ekonomi, dengan didomi-nasi oleh sektor industri ketiga dan keempat. negara maju : negara yang sudah berhasil dalam melakukan pembangunan. negara maju : Ukuran suatu Negara […]

maju

Pengertian maju adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? maju : ma.ju[v] berjalan (bergerak) ke muka; tampil ke muka: ia melangkah — menuju ruang duduk; seorang murid diminta — ke depan kelas untuk membacakan sajak itu; (2) v mendesak ke depan (tt pasukan); pergi atau keluar ke medan perang: — ke medan perang; (3) v menjadi lebih baik (laku, pandai, dsb); berkembang: perusahaannya — dengan pesat; (4) v lulus (dalam ujian): ia telah — dalam […]