Tag: mahjur

mahjur

Pengertian mahjur adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? mahjur orang yg tidak dibolehkan oleh syarak membahagi-bahagikan hartanya kerana bodoh, muflis, sifat boros (mubazir), atau tidak berakal. Definisi ?