muwakkil – (Ekonomi / Bisnis)

Pengertian muwakkil adalah: Subjek Definisi SBSN. ? muwakkil : Pihak yang memberi /mewakilkan kuasa kepada pihak lain dalam akad wakalah. Definisi ?

Like comments off

muwalat

Pengertian muwalat adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? muwalat I Ar tidak berantara (dlm sembahyang), berturut-turut. muwalat II Ar ark keturunan, baka, zuriat: Sultan Zainal anak Ghori kita hantarkan kerajaan supaya jangan putus ~ takhta…

Like comments off

muwah

Pengertian muwah adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? muwah : lagi, dan, serta Definisi ?

2 Likes comments off

muwun

Pengertian muwun adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? muwun : menangis Definisi ?

1 Like comments off

muwus

Pengertian muwus adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? muwus : berkata, berbicara Definisi ?

Like comments off

muwafakat

Pengertian muwafakat adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? muwafakat : mu.wa.fa.kat[n] kesepakatan; kesesuaian Definisi ?

Like comments off

muwahid

Pengertian muwahid adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? muwahid : mu.wa.hid[n Isl] orang yang mengakui keesaan Allah; orang yang percaya bahwa Allah itu esa Malaysia (Dewan) ? muwahid Ar orang yg mengesakan Allah (tidak…

1 Like comments off

muwakil

Pengertian muwakil adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? muwakil : mu.wa.kil[n] (1) yang mewakilkan; yang menyerahkan urusan, perkara, dsb kepada orang lain; (2) lihat muwakal Definisi ?

1 Like comments off

muwari

Pengertian muwari adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? muwari : mu.wa.ri[v] mengakui seseorang menjadi kerabat atau anggota keluarga (digunakan di daerah Lampung) Definisi ?

1 Like comments off

muwarikh

Pengertian muwarikh adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? muwarikh : mu.wa.rikh? muarikh Malaysia (Dewan) ? muwarikh Ar ahli (penulis) sejarah. Definisi ?

Like comments off