Tag: lisin

lisin

Pengertian lisin adalah: Subjek Definisi Biologi ? lisin : Enzim, anti body / zat lain yang mampu menghancurkan sel. lisin : merupakan suatu serung yang dapat menguraikan kuman-kuman penyakit tertentu Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? lisin (Bio) bahan yg menyebabkan pemecahan dan pemusnahan sesuatu sel atau bakteria; ~ alfa sj antibodi yg dapat memecahkan sel. Definisi ?