Tag: lektor

lektor Kepala

Pengertian lektor Kepala adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? lektor Kepala : pengajar di perguruan tinggi yang bergolongan IV/c Definisi ?

lektor Kepala Madya

Pengertian lektor Kepala Madya adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? lektor Kepala Madya : pengajar di perguruan tinggi yang bergolongan IV/b Definisi ?

lektor Madya

Pengertian lektor Madya adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? lektor Madya : pengajar di perguruan tinggi yang bergolongan III/d Definisi ?

lektor Muda

Pengertian lektor Muda adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? lektor Muda : pengajar di perguruan tinggi yang bergolongan III/c Definisi ?

lektor

Pengertian lektor adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? lektor : lek.tor[n] (1) pengajar di perguruan tinggi, berpangkat pembina atau golongan IV/a; (2) asisten profesor; pangkat sebelum atau di bawah profesor Malaysia (Dewan) ? lektor (léktor) IB pensyarah di universiti. Definisi ? lektor : kb, guru di perguruan tinggi; asisten profesor.