Cari Arti Kata

Tag: lading

straight bill of lading – (Kelautan)

Pengertian straight bill of lading adalah: Subjek Definisi Pelayaran ? straight bill of lading : adalah konosemen mengenai muatan yang dikapalkan langsung kepada penerima (consignee) tertentu; Recta B/L. Definisi ?

optional bill of lading – (Kelautan)

Pengertian optional bill of lading adalah: Subjek Definisi Pelayaran ? optional bill of lading : adalah B/L mengenai muatan yang pelabuhan tujuannya masih akan dipilih dari 2 atau 3 pelabuhan yang disetujui. Definisi ?

lading – (Kelautan)

Pengertian lading adalah: Subjek Definisi Pelayaran ? lading : Barang yang dimuat ke dalam kapal. Kegiatan memasukkan muatan pada kapal. Definisi ?

bill of lading – (Kelautan)

Pengertian bill of lading adalah: Subjek Definisi Persewaan Kapal ? bill of lading (B/L : Surat muat kapal Pihak Carrier (Shipping Coy) mengakui barang yang tersebut didalam B/L tersebut telah dimuat dan menjadi tanggung jawabnya dengan segala resikonya (rusak, hilang, dan sebagainya). (suhirnoo.blogspot.co.id) Pelabuhan dan Bongkar Muat ? bill of lading atau B/L : adalah […]

straight bill of lading

Pengertian straight bill of lading adalah: Subjek Definisi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ? straight bill of lading/konosemen rekta/konosemen atas nama : surat muatan atau konosemen yang mencantumkan nama penerima barang di pelabuhan tujuan dengan klausul tidak kepada order, konosemen semacam ini hanya dapat dialihkan dengan cara cessie. (bpk.go.id) Definisi ?

order bill of lading

Pengertian order bill of lading adalah: Subjek Definisi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ? order bill of lading/surat muatan order/konosemen order : konosemen yang menyebutkan nama penerima barang dengan atau tanpa klausul kepada order; konosemen semacam ini dialihkan dengan cara endosemen. (bpk.go.id) Definisi ?

Laman Berikutnya »