Tag: L . I . G

light ship – (Kelautan)

Pengertian light ship adalah: Subjek Definisi Pelayaran ? light ship (berat kapal kosong) : adalah berat badan kapal ditambah inventaris tetap. Definisi ?

lighter carrier – (Kelautan)

Pengertian lighter carrier adalah: Subjek Definisi Pelabuhan dan Bongkar Muat ? lighter carrier : Kapal pengangkut tongkang, variasi dari kapal pengangkut petikemas, dimana sebagai pengganti petikemas, kapal jenis ini mengangkut tongkang bermuatan Pelayaran ? lighter carrier : Kapal pengangkut tongkang, variasi dari kapal pengangkut petikemas, dimana sebagai pengganti petikemas, kapal jenis ini mengangkut tongkang bermuatan Definisi ?

lighterage – (Kelautan)

Pengertian lighterage adalah: Subjek Definisi Pelabuhan dan Bongkar Muat ? lighterage : Bongkar/muat melalui alat angkut sejenis tongkang/perahu Pelayaran ? lighterage : adalah usaha jasa dalam bidang angkutan barang, yang mengangkut muatan dari darat ke kapal-kapal yang berlabuh atau sebaliknya dari kapal ke darat. lighterage : Bongkar/muat melalui alat angkut sejenis tongkang/perahu Definisi ?

light displacement – (Kelautan)

Pengertian light displacement adalah: Subjek Definisi Persewaan Kapal ? light displacement : Berat kapal dalam keadaan kosong sama sekali. (suhirnoo.blogspot.co.id) Pelabuhan dan Bongkar Muat ? light displacement : Berat kapal dalam keadaan kosong Pelayaran ? light displacement : adalah berat benaman kapal kosong. light displacement : Berat kapal dalam keadaan kosong Definisi ?

ligature – (Teknologi Informasi)

Pengertian ligature adalah: Subjek Definisi CorelDraw ? ligature : A character consisting of two or more letters joined together. Tipografi ? ligature : Dua buah bnetuk huruf yang sama yang menyatu untuk menghasilkan sebuah glyph baru. (orkhacreative.blogspot.com) ligatures : Dua buah character atau lebih yang digabungkan menjadi satu kesatuan unit. Seperti; fi, fl, Æ, æ, Œ Definisi ?

Laman Berikutnya »