Tag: khalik

Khalik

Pengertian Khalik adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? Khalik Ar Yang Menjadikan (iaitu Allah); ~ alalam Yang Menjadikan alam (iaitu Allah); ~ albahri Yang Menjadikan lautan (iaitu Allah). Definisi ?

khalik

Pengertian khalik adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? khalik : kha.lik[n] pencipta (yakni Allah) Definisi ? khalik : kb, yang menciptakan, sang pencipta (yaitu Allah).