Tag: kepah

kepah kurap

Pengertian kepah kurap adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kepah kurap : , Anodon Definisi ?

kepah merah

Pengertian kepah merah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kepah merah : [Mactra] ) Definisi ?

kepah

Pengertian kepah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kepah : ke.pah[n] kerang laut kecil, dagingnya biasa dikeringkan untuk dimakan (bermacam-macam jenisnya seperti — gading, Meritrix [v] me.nge.pah v memamah dan mengisap-isap: ia ~ tebu hingga habis airnya Malaysia (Dewan) ? kepah I sj remis; jenis-jenis: ~ batu, ~ bugis, ~ kurap dll. kepah II Kl, Tr; mengepah mengulum dan menghisap: ~ daging (tebu dll). Definisi ? kepah : kb, kerang laut.; kepah, mengepah : […]