Tag: kekoleh

kekoleh

Pengertian kekoleh adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? kekoleh (kekoléh) sj penganan; koleh. Definisi ?