Cari Arti Kata

Tag: kasi

lembu kasi

Pengertian lembu kasi adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? lembu kasi : lembu kebiri Definisi ?

kasi

Pengertian kasi adalah: Subjek Definisi Pemerintahan ? kasi : kepala seksi. Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kasi : ka.si[v cak] beri; kasih [kl a] kebiri Bahasa Sansekerta ? kasi : hamba Malaysia (Dewan) ? kasi I bp 1. beri, bagi; 2. membuat supaya; >> kasih III. kasi II sl kembiri, kasim: ayam ~; kasi […]