Tag: kandungan

kandungan panas

Pengertian kandungan panas adalah: Subjek Definisi Migas (Lemigas) (Minyak dan Gas) ? heat content : kandungan panas : Jumlah panas yang terkandung dalam bahan per unit satuan volume atau berat tertentu yang tersedia dan dapat dilepaskan pada konversinya menjadi energi, misalnya BTU/lb batu bara, BTU/barel minyak, BTU/cuft gas, BTU/lb steam. (lemigas.esdm.go.id) Definisi ?

tanah lembah kandungan air

Pengertian tanah lembah kandungan air adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? tanah lembah kandungan air : [pb] kejahatan tidak terjadi kalau tidak disebabkan oleh keadaan lain Definisi ?

rahim / kandungan

Pengertian rahim / kandungan adalah: Subjek Definisi Keluarga Berencana (KB) ? rahim / kandungan : Bagian dari organ wanita yang menjadi tempat di mana sel telur yang telah dibuahi tumbuh menjadi bayi yang sempurna. Definisi ?

gugur kandungan

Pengertian gugur kandungan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? gugur kandungan : penyakit menular yang disebabkan oleh Brucela abortus, biasanya menyerang kandungan pada ternak Definisi ?

kandungan

Pengertian kandungan adalah: Subjek Definisi Geologi ? kandungan : jumlah abu, unsur oksida, ogsigen, karbon, kelembaban atau unsur/senyawa lainnya dalam batubara yang dinyatakan dalam satuan bagian dalam sejuta (ppm) atau dalam persen. Dapat juga berarti nilai kalor dalam batubara yang dinyatakan dalam satuan panas/tenaga misalnya kilo kalori/kilo gram, kilojoule/kilogram dan sebagainya. Kesehatan ? kandungan : kantong peranakan di dalam perut wanita Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kandungan : kan.dung.an[n] (1) barang yang terkandung (termuat, […]

kandungan kimia batubara

Pengertian kandungan kimia batubara adalah: Subjek Definisi Geologi ? kandungan kimia batubara : unsur atau senyawa pembentuk batubara. bahan-bahan ini ditentukan dengan analisis kimia dengan berbagai cara misalnya analisis proksimat dan analisis ultimat. Definisi ?

kandungan mineral

Pengertian kandungan mineral adalah: Subjek Definisi Geologi ? kandungan mineral : bahan mineral dalam batubara yang merupakan zat-zat organik padat. Definisi ?