Cari Arti Kata

Tag: kanak-kanak

taman kanak-kanak

Pengertian taman kanak-kanak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? taman kanak-kanak : jenjang pendidikan prasekolah untuk kanak-kanak (yg berumur 3-6 tahun) Definisi ?

masa kanak-kanak

Pengertian masa kanak-kanak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? masa kanak-kanak : waktu seorang individu dalam pertumbuhannya masih kecil Definisi ?

kanak-kanak

Pengertian kanak-kanak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kanak-kanak : ka.nak-ka.nak[n] periode perkembangan anak masa prasekolah (usia antara 2-6 tahun) Definisi ?

kanak-kanak anyir

Pengertian kanak-kanak anyir adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kanak-kanak anyir : [ki] (1) bayi yang baru dilahirkan; (2) belum berpengalaman; masih sangat muda Definisi ?

buku kanak-kanak

Pengertian buku kanak-kanak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? buku kanak-kanak : buku yang ditulis khusus sbg bacaan anak-anak Definisi ?

bahasa kanak-kanak

Pengertian bahasa kanak-kanak adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? bahasa kanak-kanak : bahasa yang digunakan pada tahap permulaan pertumbuhan bahasa yang ciri-cirinya secara khas dapat dihubungkan dengan kelompok kanak-kanak Definisi ?