Tag: kacip kaleng

kacip kaleng

Pengertian kacip kaleng adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kacip kaleng : kacip untuk membelah kaleng Definisi ?