Tag: K . U . C

kucah

Pengertian kucah adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? kucah Kl; berkucah bergelombang (air, laut), berkocak. Definisi ?

kucar

Pengertian kucar adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? kucar –kacir (keadaan) tidak teratur atau tidak berketentuan, kacau-bilau, kelam-kabut: ketenteraman rumah tangga menjadi ~ kerana perselisihan faham antara suami isteri; pentadbiran negeri itu ~ ; sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab jahiliah berada dlm ~; kucar; ~-bara (lemban) Kl kucar-kacir. Definisi ?

kuco

Pengertian kuco adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? kuco ark ketua kampung (pd zaman pemerintahan Jepun). Definisi ?

kucuran

Pengertian kucuran adalah: Kamus Definisi Malaysia (Dewan) ? kucuran cucuran (air mata dll). Definisi ?

kucumbi

Pengertian kucumbi adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? kucumbi : istri, suami Definisi ?

kucem

Pengertian kucem adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? kucem : rusak, lengset Definisi ?

kucira

Pengertian kucira adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? kucira : cela, cacat Definisi ?

kuciwa

Pengertian kuciwa adalah: Kamus Definisi Bahasa Sansekerta ? kuciwa : kecewa Definisi ?

kucing-kucingan

Pengertian kucing-kucingan adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? kucing-kucingan : ku.cing-ku.cing.an[v] kucing-kucing; (2) v berlaku (bersifat) seperti kucing (satu pihak mengejar, pihak lain bersembunyi, apabila si pengejar sedang lengah, yang dikejar muncul dan berkeliaran untuk kemudian bersembunyi kembali): para pengemudi becak tsb ~ dengan polisi lalu lintas; (3) v main sembunyi-sembunyian (tt permainan anak-anak); (4) n mainan (boneka) yang menyerupai kucing; bukan kucing sebenarnya; kucing tiruan Definisi ?

Laman Berikutnya »