kepelabuhanan – (Kelautan)

Pengertian kepelabuhanan adalah: Subjek Definisi Pelabuhan dan Bongkar Muat ? kepelabuhanan : adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Definisi … Baca Selengkapnya

kepekaan – (Multimedia)

Pengertian kepekaan adalah: Subjek Definisi Audio ? kepekaan : Ukuran keluaran bunyi Pengeras Suara yang distandarkan untuk sinyal masukan yang diketahui. Semula, Daya masukan aalah 1 Watt. Dewasa ini, masukan distandarkan ke 2,83 Volt (1 Watt ke dalam 8 ohm). Pengukuran dilakukan pada axis di ruang tak-bergema (anechoic), pada jarak yang menempatkan mikrofon di Medan-jauh … Baca Selengkapnya

kepala rumah tangga

Pengertian kepala rumah tangga adalah: Subjek Definisi Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) ? kepala rumah tangga (Head of Household) : seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut. Definisi ?

kepala kepolisian negara republik indonesia

Pengertian kepala kepolisian negara republik indonesia adalah: Subjek Definisi Perhubungan Darat ? kepala kepolisian negara republik indonesia : Pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. UU No.22 Tahun 2009 Definisi ?