Tag: jemaah

syekh jemaah

Pengertian syekh jemaah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? syekh jemaah : mualim (pemimpin) orang-orang yang naik haji Definisi ?

jemaah haji

Pengertian jemaah haji adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? jemaah haji : rombongan yang menunaikan ibadah haji (ke Mekah) Definisi ?

jemaah umrah

Pengertian jemaah umrah adalah: Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? jemaah umrah : rombongan yang menunaikan ibadah umrah (ke Mekah) Definisi ?

jemaah

Pengertian jemaah adalah: Subjek Definisi Kata Tidak Baku (kosakataindonesia.blogspot.co.id) ? jemaah : kumpulan orang beribadah Kamus Definisi Bahasa Indonesia (KBBI) ? jemaah : je.ma.ah[n] (1) kumpulan atau rombongan orang beribadah Malaysia (Dewan) ? jemaah Ar 1. kumpulan orang beribadat; ~ haji rombongan orang naik haji; 2. orang ramai, perjumpaan ramai; ~ menteri badan eksekutif yg terdiri drpd para menteri, yg secara kolektif bertanggungjawab bagi menentukan dasar kerajaan, kabinet; J~ Pemangku Raja badan yg dilantik utk […]